Każdy Zraszacz (Dust Fighter) różni się od siebie pod kątem długości strumienia rozpylanej wody oraz powierzchni obszaru pokrywanego przez rozpylaną wodę.

Na poniższych rysunkach można porównać właściwości użytkowe każdego modelu.