Dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji

Wraz z wysyłką produktu Generac Mobile dostarcza naszym klientom całą dokumentację techniczną: instrukcję obsługi, listę części i certyfikaty.

Gdy produkt jest instalowany na przyczepie drogowej, Generac Mobile zawiera również instrukcję konkretnej przyczepy.

Cała dokumentacja jest dostarczana w formie papierowej i / lub na pendrive.

W przypadku utraty dokumentacji klient może skontaktować się z naszym działem obsługi posprzedażowej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza z prośbą o kopię.